uk it si cr

ISRR

Vaš zanesljiv partner pri pripravi in izvajanju nacionalnih in EU projektov
H2020, COSME, HEALTH, ERASMUS+, INTERREG, ...

Povezujemo v grozde in mreže intitucije v
Sredozemlju, Alpah, Centralni Evropi in Balkanu, ...

Razpolagamo z lastnim ekspertnim sistemom za pripravo zahtevnih
prijav na tehnološke, okoljske, socialne in druge vsebine.
MORE ABOUT ...

tel
mail
twit

Phone
+386 51 260 850

E-mail
info@isrr.si

Twitter
@ISRR16